Глибока переробка деревини хвойних порід в високоякісну клеєну

29.08.2015

Глибока переробка деревини хвойних порід в високоякісну клеєну продукцію на основі нанотехнологій.

Глибока переробка деревини хвойних порід в високоякісну клеєну продукцію на основі нанотехнологій.

26 Червня 2011 Глибока переробка деревини хвойних порід в високоякісну клеєну

Інноваційний проект: «Глибока переробка деревини хвойних порід в високоякісну клеєну продукцію на основі нанотехнологій» — є науково-конструкторською розробкою промислової реалізації новітньої технології комплексної переробки відновлюваних лісосировинних біоресурсів і випуску екологічно природно чистої продукції — будівельних і виробних матеріалів з нанокомпозиту деревини.

www.resursles.ru/ обов’язкова.

Проектно-конструкторська реалізація технологічних рішень створення нової технології була б неможлива без комплексних міждисциплінарних наукових знань сучасної технології і обладнання глибокої переробки деревини, фізики процесів сушіння та просочення натуральної деревини, а також дослідження будови та властивостей нанорозмірних композитів.

У зв’язку з цим особливо слід відзначити що, хіміко-біологічні, фармацевтичні та медичні аспекти напрямки досліджень проводяться кількома науковими колективами сибірських дослідників в рамках академічних програм РАН, такими як: комплексний, інтеграційний проект ЗІ РАН № 4.13 «Гібридні багатофункціональні нанокомпозити на основі біологічно активних природних полімерів» та № 9 «Нові типи магнетиків»; а так само міждисциплінарного інтеграційного проекту ЗІ РАН № 146 «Розробка лікарських та профілактичних препаратів для медицини. Фундаментальні основи і реалізація»; № 11.3 «Розробка технологій одержання лікарських препаратів иммунотропного, протитуберкульозного, антисептичної дії» — розділ «Фундаментальні науки — медицині». а так само за кордоном.

В даний час синтез нанорозмірних частинок здійснюється за рахунок застосування широкого ряду процесів хімічного відновлення; термолізу; фотолиза; радіаційної хімії; обробки високим тиском та вакуумом. Для стабілізації процесу синтезу використовуються різні наностабилизирующие матеріали, в основному синтетичного походження, такі як: тверді матриці; водно-органічні емульсії; розчини макромолекул. Особливе місце в цих дослідженнях займає природний полісахарид — Арабиногалактан E-409 ), що входить до складу деревини Сибірської модрини.

Високий вміст, досягає 15% від ваги маси Сибірської модрини, дозволяє позицировать Арабиногалактан (АГ) — як легко доступний природний полімер, здатний утворювати різні складні з’єднання з нерозчинними молекулами металів і оксидів. АГ при певних умовах створює складні макромолекули і перетворює такі молекули з нерозчинних, або важкорозчинних, легко розчинні у водному середовищі. Ці унікальні властивості АГ дозволяють використовувати його в нанотехнології глибокої переробки деревини хвойних порід. Витяг у процесі сушіння деревини Сибірської модрини комплексних молекул АГ, враховуючи багатопрофільність та багатогранність його подальшого застосування при розвитку нових матеріалів, препаратів і технологій в різних напрямках людської діяльності — є найперспективнішим і активно досліджуваних напрямком в останнє десятиліття. Що підтверджується широким спектром напрямків досліджень з одержання і практичного застосування нанорозмірних композитів на основі АГ.

Завдяки низькій в’язкості і високої клейкості концентрованих розчинів, АГ успішно використовується:

  в целюлозно-паперовій промисловості для проклеювання і формування паперу, картону, поліпшення їх якостей; в лакофарбової промисловості як стабілізатор емульсій і фарб; в будівництві та металургії в якості поверхнево-активної речовини; у фармацевтичній промисловості — як нетоксична в’яжучий засіб і для підвищення всмоктування інших лікарських засобів, що характеризуються низькою біодоступністю.

Результати численних досліджень і випробувань показали, що водорозчинність, невисока молекулярна маса, здатність до трансмембранному переносу, иммуномодуляторные властивості вигідно відрізняють АГ від інших поширених полісахаридів. Особливості надмолекулярної структури, оптична активність, велика кількість гідроксильних груп, стабілізуючий ефект полімерної молекули забезпечують АГ значний потенціал у процесах формування наноструктур. Створювані на основі АГ нанобиокомпозиты мають синергізмом властивостей стабілізуючої природного полісахаридної матриці і матеріалу центрального наноядра і можуть знайти застосування в якості: нанорозмірних водорозчинних, энантиоселективных каталізаторів; магнітокерованих засобів для медицини; матеріалів для когерентної та нелінійної оптики; високочутливих оптичних маркерів; універсальних антимікробних препаратів. Ці унікальні властивості АГ так само служать для отримання біологічно активних просочувальних речовин. Використання в якості біоактивної полісахаридної оболонки макромолекули АГ, бере участь у процесах рецепторного эндоцитоза, дозволить реалізувати нові підходи в терапії металодефіцитних станів і відкриває перспективи у створенні нових биокомпозитных матеріалів спрямованого мікрокапілярного і внутрішньоклітинного дії. Властивість АГ створювати полімерну матрицю з неорганічним ядром, а так само висока плинність ідеально служать для проникнення через мембрану рослинних клітин і в мікро та макропори з розміром від 3 до 100 nm і адсорбції привносимых речовин на стінках пористої структури натуральної деревини.

Арабиногалактан (E-409) — дозволений для застосування (відповідно до Санпін 2.3.2.1078-01) як загусник, желюючий агент, стабілізатор [8].

Актуальність захисної обробки деревини.

Запобігання виникнення, уповільнення або протидія процесу гниття матеріалів на основі натуральної деревини призводить до значного збільшення терміну її служби і зниження експлуатаційних витрат при утриманні дерев’яних конструкцій і виробів. Важливість біологічної стійкості основного будівельного матеріалу в дерев’яному житловому будівництві незаперечно велика, для цілей стабільного збереження протягом тривалого часу теплоізоляційних і несучих властивостей дерев’яних конструкцій.

Офіційна статистика МНС РФ: за 2008 рік (середній за показниками) відбулося близько 200 тис. пожеж, під час яких загинуло понад 15 тис. чоловік, а щорічний збиток, завданий пожежами, склав 12 млрд. рублів. Сумно відомі природні аномалії 2010 року в РФ і, практично, на всіх континентах земної кулі, пов’язані з потеплінням клімату, призвели до посухи і пожеж на дуже значних територіях і наймасштабнішим матеріальним і людським збитків. У зв’язку з цим пріоритетним завданням є зниження горючості виробів і зниження виділення диму та отруйних газів при загорянні дерев’яних конструкцій та полімерів, що застосовуються в будівництві, електроніці та багатьох інших областях. Використання антипіренів дозволить зменшити загибель людей, оскільки при пожежі найбільша кількість людей гине від отруєння продуктами горіння.

Існуючі технології і матеріали для захисної обробки деревини.

Сучасні технологічні прийоми в області захисту виробів з натуральної деревини від шкідливих або руйнівних впливів навколишнього середовища або вогню діляться на три основні напрямки:

  антипіренові обробка; антисептична обробка; водозахисна обробка.

Антипірени препарати, що оберігають полімери та інші матеріали органічного походження, наприклад деревину від займання і самостійного горіння.

Антисептики препарати, довгостроково оберігають матеріали органічного походження, наприклад деревину від гниття і розкладання.

Водозахисні склади — лаки, фарби та ін препарати, що оберігають гігроскопічні матеріали від руйнівного впливу і, або, проникнення, всередину пір тіла, наприклад деревини, при прямому впливі води, вологого середовища або пара.

Антипірени, антисептики і водозахисні склади вводяться в деревину просоченням в автоклавах або в горячехолодных ваннах, а також при поверхневій обробці шляхом нанесення пензлем або фарборозпилювачем [9-11]. У деяких випадках так само застосовуються плівки і захисні пластини з різних матеріалів в основному пластичних мас, приклад — пластикове покриття стільниць кухонних гарнітурів. Антипірени та антисептики часто входять до складу лакофарбових покривних матеріалів. Слід особливо відзначити, що захисна обробка деревини носить виключно поверхневий характер, найглибшою є автоклавна обробка, при якій глибина проникнення пропитывающего речовини становить не більше 2-3 mm від поверхні всередину тіла деревини.

Антисептичні властивості надають грибостійкість і захищають дерев’яні конструкції від гниття. Для комбінованого захисту дерев’яних конструкцій від вогню та гниття в антипірени додаються антисептики, наприклад, фтористий натрій, який не знижує вогнезахисних властивостей антипіренів.

Для забезпечення I або II групи вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98 і НПБ 251-98 застосовуються різні антипірени, на практиці найчастіше застосовують суміші антипіренів і антисептиків у різних пропорціях, і при цьому властивості біо — та вогнезахисту в основному залежать від витрати просочувального складу.

Сучасні антипірени — пластифікатори, не містять галогенів, володіють зниженою токсичністю і димоутворювальною здатністю, діють ефективно і доступні за ціною. Одним з кращих антипіренів є диаммоний фосфат, який при нагріванні виділяє оксиди фосфору, деревину покривають захисною плівкою, і негорючий газ аміак. Диаммоний фосфат зазвичай застосовується в суміші з сульфатом амонію. Хорошим антипіреном є також суміш фосфорнокислого натрію з сульфатом амонію. В якості антипірену може бути використана і суміш бури з борною кислотою (у співвідношенні 1:1). Вельми ефективні антипірени на основі гідроксиду магнію. Найбільш поширені антипірени: Аl(ОН)3; з’єднання бору (наприклад: 2ВаО * ЗВ23 * пН2 О; 2ZnO * ЗВ23 * пН2); фосфору (фосфати амонію, три (2,3-дибромпропил) фосфат та ін); сурма (Sb2 O3 та ін); высокохлорированные парафіни З20- 25 ; бромопроизводные ароматичних вуглеводнів (наприклад — гексабромбензол); суміші солей неорганічних кислот з меламіно — або мочевин-смолами формальдегідів; аммины Ni, Zn, Co; карбонати і сульфати амонію, солі Мо, V, Се. Як вже зазначено вище — на практиці зазвичай застосовують суміші різних антипіренів.

Вимоги, що пред’являються до просочувальним матеріалів і технології нанообработки деревини.

Створення і вдосконалення нових технологій в області глибокої переробки деревини, а так само вдосконалення методів, прийомів і матеріалів захисної обробки, із застосуванням нано технології повинні розроблятися з урахуванням обов’язкового задоволення наступних основних вимог.

Технологія і захисні матеріали:

1. повинні перешкоджати горіння і тління захищеного матеріалу — деревини, а в місцях контакту з іншими матеріалами не викликати негативних реакцій при дії прямого вогню;

2. не повинні викликати корозії закладних, що контактують з деревиною, металевих і, або виготовлених з інших матеріалів, частин і деталей;

3. повинні володіти довготривалим (довговічністю) дії;

4. повинні зменшувати гідрофільні (гігроскопічні) властивості деревини, аж до досягнення повної гідрофобності і, або, як мінімум, не повинні підвищувати показник гігроскопічності її природних властивостей;

5. повинні бути екологічно безпечними для людей і тварин — при экстримальном впливі навколишнього середовища — сонячні промені, волога та ін. не виділяти шкідливих речовин, а в критичних ситуаціях горіння такі виділення повинні бути мінімальними;

6. повинні покращувати якість, довговічність і витрата лакофарбових покриттів, що наносяться на деревину при обробці і, або, як мінімум, не повинні впливати на лакофарбові покриття;

7. розчини повинні забезпечувати комплексно кілька властивостей: вогнестійкість; біостійкість (грибостійкість); водостійкість (гідрофобність), або дозволяти вводити окремі просочувальні розчини сумісно або послідовно;

8. повинні покращувати технологічні властивості деревини і не повинні створювати додаткових труднощів при механічній обробці матеріалу;

9. повинні поліпшувати фізико-механічні властивості пропитываемой деревини і, як мінімум, не повинні впливати на її корисні природні властивості.

Природні полімери — основа для технології нанообработки деревини.

Нова нанотехнологія обробки деревини включає в себе як складову частину, використання нового підходу до синтезу гібридних неоргано-органічних нанобиокомпозитов на основі природних полімерів, засноване на ефекті самоорганізації неоргано-органічних полімерних структур. Даний підхід, розроблений у СО РАН, включає в себе регулювання розмірів гібридних фрагментів на нанорозмірному рівні за рахунок специфічної адсорбції макромолекул біополімерів на зростаючому (в результаті стимульованої агрегації з водного розчину) неорганічному наноядре. Цей ефект призводить до инкапсюлированию наночастинок в об’ємний біополімерний екран, обмежує подальший процес агрегації на нанорівні. Як біополімерних матриць використані геміцелюлози арабиногалактан, галактоманнан, карбоксиметилцелюлоза, гепарин.

Дослідження освіти, властивостей і поведінки в різних середовищах і для різних потреб багатофункціональних саморегульованих гібридних нанобиокомпозитов на основі природних полімерів [5-7] стосовно до технології глибокої переробки деревини дозволили створити цілісну промислову технологію нанообработки та отримання нанокомпозиту деревини.

В технології глибокої переробки деревини при вакуумному сушінні модрини Сибірської отримують «витяжку», її склад включає: модринову смолу; модринове масло; АГ; Дигидрокверцетина (Dihydroquercetin), (скорочено — ДГК).

ДГК включений в Державний Реєстр лікарських засобів, допущений до застосування в харчовій промисловості в якості харчового антиокислювача. Нерозчинний ДГК знаходиться в ядрової частини макромолекули АГ і має сильні антиоксидантні властивості.

Властивості АГ дозволяють отримувати інший антиоксидант на основі срібла, при цьому реакцією заміщення можна виділяти ДГК. Комплексна молекула АГ з наноядром з срібла і ДГК володіє більш високими антисептичними властивостями. Слід зазначити що, досить перспективним є отримання та застосування в якості біозахисного засоби комплексного водного розчину з включенням в наноядро АГ ДГК, срібла і фтористого натрію.

Згідно рентгено-дифракционному аналізу композитів (РДА) середні розміри кристалітів металевої фази укладаються в діапазон від 4 до 19 нм і залежать від природи відновлюваного металу або оксиду, умов відновлення. Показано, що процеси відновлення різних металів виявляють загальну тенденцію до збільшення середніх розмірів частинок при збільшенні співвідношення метал — АГ, що дозволяє здійснювати спрямоване регулювання розмірів неорганічних ядер.

Застосування водних розчинів АГ з добре відомими сполуками з антипиреновими властивостями, такими як диаммоний фосфат в суміші з сульфатом амонію, для обробки деревини хвойних порід на вакуумній лабораторно-промисловій установці дали гарні результати поглинання вологи натуральної деревини з мікро і макро порам до глибини 25 mm. Подальший процес нанообработки (закріплення) просочувальних речовин у деревині ялиці, сосни і модрини дали очікувані «об’ємні»* результати вогнестійкості і, в залежності від ступеня обробки (питомої витрати антіпіреновим суміші), відповідали — I або II групи вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98 і НПБ 251-98.

Підтвердженням наших досліджень в частині розмірів наночастинок фосфору є дослідження вмісту поліфосфатів у водоростях, проведені американських вченими в 2008 році.

Враховуючи унікальні властивості АГ, ми продовжуємо свої дослідження по отриманню водних розчинів АГ з найбільш ефективними добре відомими, а так само випускаються або готуються до випуску промисловістю, антисептиками і антипіренами. Перспективними є дослідження антипіренів містять гідроксиди магнію і алюмінію, оскільки метали цих гідроксидів біологічно добре сумісні з природним АГ. Є так само інтерес досліджень властивостей АГ/апатити.

Враховуючи існуючий практичний досвід застосування антипіренів для обробки натуральної деревини, найбільш перспективним є напрямок отримання ефективних комплексних сумішей розчинів з декількох антипіренів і антисептиків на основі водного розчину АГ.

В технології просочення і нанообработки натуральної деревини АГ використовується як:

  наностабилизирующей матриці і відновника для синтезу нанорозмірних металевих і, або оксидних сполук з нерозчинними і, або слаборастворимыми компонентами з подальшим утворенням просочувальних складів водних розчинів; біологічно активного агента для просочуючих складів розчинних і нерозчинних речовин, який: стимулює і прискорює процеси руху водного розчину в мікро та макропори деревини; посилює проникнення компонентів у нанорозмірні пори розміром від 3-5 nm; сприяє адсорбції і структурування компонентів на поверхнях стінок мікро і макро пір, формуючи процес утворення нанодревесины.

Нові властивості нанокомпозиту деревини — нанодревесины.

Поліпшені за рахунок нанообработки властивості натуральної деревини можна розбити на чотири групи основних властивостей:

  грибостійкість і вогнестійкість (пожежна безпека); гідрофобність і стабільність геометричних розмірів при взаємодії з вологим середовищем; поліпшення фізико-механічних властивостей нано обробленої деревини для поліпшення технологічних і експлуатаційних показників; екологічно чистий матеріал.

Основною відмінністю нанообработки натуральної деревини від усіх існуючих способів обробки антипіренами і антисептиками — є глибина і рівномірність розподілу просочуючих складів по всьому об’єму оброблюваного тіла за рахунок ефекту вакуумного «вдавлювання» розчину всередину пористого тіла деревини. При цьому глибина просочення і обробки досягає 20-25 mm від поверхневого шару. Відповідно, при сушінні, просочення і нанообработке пиломатеріалів товщиною до 50 мм, досягається повна 100% однорідна просочення, з наступною адсорбцією і рівномірним освітою нано розмірної плівки на поверхнях мікро і макро пір по всьому тілу деревини при отриманні (освіту) нанокомпозиту деревини.

1. Грибостійкість і пожежобезпечність (вогнестійкість) нанодревесины.

Забезпечення вищої грибостойкости і I-ої та II-ої групи вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98 і НПБ 251-98 нанокомпозиту досягається за рахунок утворення водонерозчинних рівномірно розподіленої наноплівки всередині тіла натуральної деревини по поверхнях мікро і макро пір. Нанопленка зменшує частково або повністю, в залежності вогнезахисних і антисептичних властивостей просочувального складу та ступеня обробки (питомої витрати просочувального речовини), водо — і газопроникність деревини через мікро і макро пори. Що запобігає вільне проникнення вологи і кисню всередину тіла деревини і ускладнює або повністю ліквідує можливість грибообразования і гниття при дії біологічно активних мікроорганізмів на тіло деревини. Процес горіння без доступу кисню так само неможливий.

При використанні фосфорсодержащего розчину АГ біо-нанокомпозитного антисептика і антипірену в сукупності з вакуумною просоченням, дозволяють АГ, як «родинному» деревині речовини:

  прискорити глибоке (до 25 mm від поверхні) проникнення розчину через мікро і макро пори деревини; виконати (виробити) рівномірну просочення всього тіла деревини. Додатково АГ при застосуванні вакуумної технології сушіння просочення і нанообработки сприяє: шляхом фізико-хімічних перетворень утворення складних комплексів компонентів просочувального речовини з власними целюлозою і лігніном оброблюваної натуральної деревини; фіксації нерозчинної нанокомпозитной плівки в мікро і макро порах захищається деревини.

Завдяки цьому компоненти антипірена і антисептика міцно утримуються всередині мікро і макро пір деревини і забезпечують ефект її біо — і вогнезахисту, тривалістю, практично, на весь строк служби деревини. Під впливом відкритого полум’я і високих температур хімічно пов’язані в поверхневому шарі деревини складові антипірена піддаються розпаду і утворюють негорючі матеріали. Ця відносно термічно стійка і негорюча маса, піддаючись спучування, утворює в поверхневому шарі і всередині деревини непроникний для полум’я захисний пенококсовый шар типу «україна». Цей шар запобігає доступ тепла і кисню до деревини і тим самим перешкоджає подальшому поширенню вогню. У цей час у внутрішніх шарах деревини під шаром пенококса відбувається подальший процес ендотермічний деструкції антипірену. Такий комплексний механізм дії призводить до того, що термін захисту деревини від полум’я збільшується від декількох хвилин до декількох годин. Речовини, що входять до складу препарату, при взаємодії з мікро і макропорами деревини та її компонентами роблять її більш міцною і надійно захищають від гниття, руйнування, цвілі, грибка і деревних комах.

Застосування розробленої нанотехнології обробки деревини дозволяють на весь термін служби виробів з нанодревесины отримати показники вогнезахисту деревини — Г1, РП1, В1, Д2 (по НПБ 244). В результаті такої обробки звичайна, легко возгораемая деревина перетворюється в слабогорючий (Г1), не поширює полум’я (РП1), важкозаймистий (В1) матеріал з помірною димоутворювальною здатністю (Д2). Досягнення таких показників практично не можливо при використанні обробки деревини вогнезахисним складам способами поверхневого нанесення антипірена — кистю, валиком або розпилювачем.

2. Гідрофобність і стабільність геометричних розмірів виробів нанодревесины.

Гідрофобність нанокомпозиту деревини, за аналогією з властивостями грибо і вогнестійкості, досягається за рахунок рівномірного утворення всередині тіла натуральної деревини водонерозчинних наноплівки по поверхнях мікро і макро пір. Нанопленка частково або повністю зменшує, в залежності від властивостей просочувального складу та ступеня обробки — питомої витрати просочувального речовини, водо — і газопроникність деревини через мікро і макро пори. Це запобігає вільне проникнення вологи і пари всередину тіла деревини.

При максимальному ступені обробки деревина з гідрофільного матеріалу стає повністю гідрофобним, що характеризується повною відсутністю вбирання вологи тілом деревини. Це, в свою чергу, призводить до відсутності розбухання і зміни геометричних розмірів деревини, внаслідок чого не відбувається тріщиноутворення, при цьому тіло деревини стає абсолютно стабільним в геометричних розмірах під час та після впливу вологи або вологого повітря, або пара. Крім того, нанообработка з утворенням мікроплівки на поверхнях мікро-і макропор призводить до зменшення коефіцієнтів всихання (зменшення геометричних розмірів при сушці) в кінцевій стадії видалення зв’язаної вологи з деревини.

3. Поліпшення фізико-механічних, технологічних і експлуатаційних властивостей нанодревесины.

  Збільшення щільності і міцності на 10 — 25% (max до 35 %) призводить до зменшення тріщиноутворення, а з урахуванням пластичних властивостей деревини, до збільшення сейсмостійкості виробів і конструкцій. Зменшення водо і газопроникності деревини дозволяють зменшити витрата лакофарбових матеріалів більш ніж в 2 рази та покращити якість поверхні лакофарбового покриття. Збільшення міцності від 5 до 15% відбувається за рахунок посилення стінок мікро і макро пір полімерної кристалічної водонерозчинних пленой. Часткове видалення і структурна полімеризація смолистих речовин деревини хвойних порід дозволяє поліпшити якість поверхні оброблюваної деревини і підвищити продуктивність обладнання за рахунок зменшення налипання смоли під час механічної обробки на леза робочої поверхні інструменту.

4. Нанокомпозит деревини — екологічно чистий продукт біо — нанотехнологій.

Застосування для просочення натуральної деревини біо-нанокомпозитних водних розчинів на основі АГ з антисептичними та антипиреновими властивостями дозволяє виконати глибоку «родинно» структурну біохімічну полімеризацію розчину з поверхнями мікро-і макропор натурального біополімеру, яким є натуральна деревина, рівномірно по всьому об’єму тіла. Другим «живим» природним компонентом є поліфосфати, оскільки без фосфору взагалі не можливе життя тваринних і рослинних організмів. Саме завдяки тому, що суміщаються розчин і пропитываемая матриця (натуральна деревина) мають спільну родинну біологічну основу, нанодревесина після обробки не втрачає своїх природних екологічних властивостей. Нанокомпозит деревини абсолютно не токсичний, в процесі експлуатації не виділяє ніяких шкідливих речовин і хімічних елементів, за винятком випадків тривалого прямого впливу відкритого вогню і високої (понад 250 град. С) температури (див. антипіренові властивості).

Завдяки биополимеризации компонентів АГ, антипірена і антисептика на стінках мікро-і макропор у вигляді нанорозмірної плівки, яка міцно закріплюється і утримується рівномірно по всьому тілу, забезпечується тривалий ефект антисептичної та вогневої захисту, практично на весь строк служби деревини. Тривалий (більше 10 років) руйнівний вплив навколишнього середовища — ефект вивітрювання під впливом сонячних променів, вологи, морозу, здатні зруйнувати тільки поверхневий мікрошар, при цьому внутрішні шари деревини захисних властивостей не втрачають.

Сукупність нових, набутих властивостей натуральної деревини за рахунок нанообработки збільшують термін служби виробів з пористого нанокомпозиту — нанодревесины більш ніж в 2 рази.

Вакуум-гідротермальні технологічні прийоми процесів вилучення арабиногалактана (АГ), подальший синтез нанорозмірних комплексних молекул на основі АГ з біозахисними і антипиреновими властивостями, а так само просочення деревини модифікованими комплексними розчинами АГ/антисептик + антипірен, легко вписуються в загальну технологічний ланцюжок глибокої переробки хвойного сировини на стадії сушіння та просочення. Подальша вакуумна нанообработка за рахунок сукупності фізико-хімічних перетворень компонентів деревини і просочувального складу — завершує технологічний цикл. Що в комплексі дозволяє на практиці в промислових масштабах реалізувати технологію виробництва нового екологічно чистого будівельного матеріалу — нанокомпозиту деревини.

Короткий опис статті: переробка деревини Сайт про лісової промисловості, дошка обрізна, пиломатеріали, Євровагонка, Фанера ФСФ, ФБВ, Пиловник, Будинки і зруби з колод Глибока переробка деревини хвойних порід в високоякісну клеєну продукцію на основі нанотехнологій.
, пиломатеріали, Євровагонка, Фанера ФСФ, ФБВ

Джерело:
Глибока переробка деревини хвойних порід в високоякісну клеєну продукцію на основі нанотехнологій.

Також ви можете прочитати