Лісопродукція: розрахунок собівартості . Статті . Облік в установі

20.02.2017

Лісопродукція: розрахунок собівартості
Статті по темі

Лісопродукція: розрахунок собівартості . Статті . Облік в установі

Бюджетна установа, обов’язком якого є ведення лісового та паркового господарства, може заготовляти лісоматеріали для їх подальшої реалізації. Як розрахувати фактичну собівартість кожного виду такої продукції, в Інструкції по бюджетному обліку не сказано. Розглянемо правила розрахунку в статті.

Особливості формування собівартості

Заготовлені для подальшої реалізації лісоматеріали установи враховують як готову продукцію. Її приймають до обліку за фактичною собівартістю, яка повинна бути розрахована для кожного виду заготовленого лісоматеріалу.

Галузеві нормативні документи

Для формування собівартості слід використовувати:

Методичні рекомендації (інструкція) з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції лісопромислового комплексу, які затверджені Мінекономіки Росії 16 липня 1999 року;

Галузеві особливості складу витрат, що включаються в собівартість продукції на підприємствах лісопромислового комплексу, затверджені Мінекономіки Росії 19 жовтня 1994 року.

Зверніть увагу: витрати на підготовчі роботи включаються в собівартість продукції пропорційно календарному часу протягом не більше двох років з урахуванням обсягів заготівлі деревини.

Калькуляція собівартості

Собівартість круглих лісоматеріалів і дров калькулюється в цілому по лесозаготовительному виробництва з урахуванням зміни залишків незавершеного виробництва. На підставі даних зведеного обліку витрат складають калькуляції фактичної собівартості.

Звітні калькуляції формують на основні види продукції, виготовлені установою. При цьому їх розробляють на знеособлену одиницю обліку кількості продукції в цілому за підгалузями. Наприклад, за всіма видами номенклатури лісозаготівлі.

Для більш детального обліку за видами лісоматеріалів установа застосовує ціннісні коефіцієнти лесоэксплуатации за видами продукції. Вони наведені у зазначених Методичних рекомендаціях і застосовуються галузевими виробництвами. А ось для розрахунку середньої собівартості всієї лісопродукції в цілому застосовують середній ціннісний коефіцієнт у розмірі 0,599.

Відзначимо, що при розрахунку собівартості за основу беруть загальні витрати на випуск однорідної продукції з рахунком 2 106 04 340 «Збільшення вартості виготовлення матеріалів, готової продукції (робіт, послуг)» за певний період часу. На цьому рахунку витрати обліковують за калькуляційними статтями, кожна з яких являє собою однойменний код операцій сектору державного управління. Причому валові витрати коригують на величину собівартості залишків незавершеного виробництва шляхом їх виключення.

Для наочності розглянемо розрахунок собівартості продукції на прикладі.

Приклад. За квітень 2008 року в лісгоспі були наступні показники за видами заготовленої продукції:

Короткий опис статті: облік лісопродукції Бюджетна установа, обов’язком якого є ведення лісового та паркового господарства, може заготовляти лісоматеріали для їх подальшої реалізації. Як розрахувати фактичну собівартість кожного виду такої продукції, в Інструкції з… Лісопродукція: розрахунок собівартості, Облік в установі, Специфіка, Автономні установи

Джерело: Лісопродукція: розрахунок собівартості | Статті | Облік в установі

Також ви можете прочитати