Музалєвський в. І. Вимірювання вологості деревини

15.11.2015

Глава 1. Методи вимірювання вологості Деревини. 5

Вимірювання вологості висушуванням. 5

Електрофізичні методи вимірювання вологості. 9

Глава 2. Комбіновані методи вимірювання вологості деревини. 18

Загальні поняття про комбіновані методи вимірювання вологості 18

Комбіновані методи вимірювання вологості деревини 21

Об’єднані діелькометричні методи вимірювання вологості деревини. 26

Імовірнісний синтез комбинирующей функції вологоміра 35

Аналіз точності комбінованих методів при автоматичному вимірюванні вологості 45

Глава 3. Перетворювачі вологості деревини. 53

Надвисокочастотні перетворювачі вологості. 54

Глава 4. Вимірювальні пристрої вологомірів деревини. 72

Вимірювальні пристрої діелькометричних вологомірів. 72

Вимірювальні пристрої надвисокочастотних вологомірів. 95

Вимірювальні пристрої комбінованих вологомірів 104

Глава 5. Вибір методів і засобів вимірювання вологості та їх експлуатація. 108

Вибір методу вимірювання вологості 108

Рекомендації’по вибору засобів вимірювання вологості та їх експлуатації 112

Список літератури. 117

ПЕРЕДМОВА

Рішення завдань, поставлених перед народним господарством, для деревообробної промисловості означає збільшення продуктивності праці, економія сировини, підвищення якості продукції на основі механізації і автоматизації технологічних процесів, оперативне застосування у виробництві новітніх досягнень науки і техніки.

Рішення цих завдань багато в чому залежить від особливостей деревини, а отже і від вдосконалення процесу її сушіння, а також сушіння деревних матеріалів. Сучасні сушарки пиломатеріалів, шпону і деревної стружки мають більшу продуктивність і енергоємність, проте без правильного та оперативного управління процесом сушіння від них неможливо отримати максимальної ефективності. Це пояснюється тим, що допустимий розкид вологості висушеної деревини обмежений досить вузькими межами.

Сушарки з неавтоматичних управлінням часто дають відхилення від встановлених меж вологості. Це призводить до браку, особливо при склеюванні, фанеруванні і пресуванні, погіршення сортності продукції і втрат не тільки в матеріалах, але і теплової та електричної енергії. Тому в деревообробній промисловості однією з першочергових проблем варто автоматизація процесів сушки деревини. Рішення цієї проблеми залежить від створення надійних і досить точних первинних перетворювачів вологості. Використання швидкодіючих вологомірів дозволяє по-новому вирішувати проблему автоматизації сушильних процесів.

В даний час потрібно розробляти системи, засновані на вимірі не тільки температури сушильного агента, але і на вимірюванні вологості — найбільш важливого параметра, який визначає якість сушіння деревини. Для цього необхідно серійне виробництво вологомірів, які могли б працювати в умовах високої і нестабільної температури, вібрацій, запиленості і в присутності агресивних летких речовин.

Проблема створення таких пристроїв вимагає розробки методів точного вимірювання вологості і вологомірів високонадійних конструкцій. Тільки з вирішенням цих питань вимірювання вологості в умовах виробництва буде йти нормально. Складність вимірювання вологості полягає в тому, що на вимірювану фізичну величину, яка є джерелом інформації про вологості, впливають багато інших параметрів деревини, які заважають отриманню точних результатів. Частина з них може бути виміряна і враховано введенням поправок, вимірювання багатьох інших параметрів, наприклад щільності деревини в абсолютно сухому стані, температури, орієнтації волокон, структури, завдання не менш складна, ніж вимір самої вологості. Тому зазвичай використовувані методи підвищення точності, засновані на вимірі заважають параметрів і введення поправок, тут неприйнятні. Найбільш доцільним є використання комбінованих методів вологометрії, де не вимагається вимірювання заважають параметрів і в той же час досягається компенсація їх впливів на покази вимірювача. Принцип дії комбінованих вологомірів може бути використаний і при розробці первинних перетворювачів вологості (самокомпенсированные перетворювачі) і вимірювальних пристроїв вологомірів.

У даній монографії дається теоретичне та експериментальне дослідження основних питань вимірювання вологості деревини і деревних матеріалів, і найбільша увага приділяється найбільш перспективним методам — сверхвысокочастотному і комбінованого. Книга призначена для інженерно-технічних працівників, студентів і аспірантів, які цікавляться розробкою, впровадженням та експлуатацією вологомірів у лісовій і деревообробній промисловості.

Музалєвський в. І. Вимірювання вологості деревини. Москва, Видавництво «Лісова промисловість», 1976

Короткий опис статті: вологомір деревини Книга Вимірювання вологості деревини Музалєвський в. І. 1976, В. Лісова промисловість скачати. Книга, вимірювання, вологості, деревини, Музалєвський, лісова, промисловість, вологомір, експлуатація, шпон, сушарка, лісова

Джерело: Музалєвський в. І. «Вимірювання вологості деревини»

Також ви можете прочитати