Робоча програма гуртка Художня обробка деревини

12.11.2015

Робоча програма гуртка «Художня обробка деревини»

Пояснювальна записка.

Дана програма розрахована на чотири роки навчання та орієнтована на забезпечення умов для конкретного творчої праці, одного з видів народного мистецтва — «художня обробка деревини».

Метою навчання за курсом «Художня обробка деревини» є — формування знань, первинних умінь і навичок, а також забезпечення всебічного розвитку особистості підлітка.

Навчання передбачається рішення наступних завдань:

 • розкрити перед вихованцями, витоки та роль народної творчості, декоративно-прикладного мистецтва в духовно-матеріальної життя суспільства;
 • за допомогою можливостей творчої праці за програмою гурткової діяльності, сприяти соціалізації вихованців, які залишилися без батьків, в суспільстві.

Програма включає:

 • пояснювальну записку;
 • перелік знань та умінь, що формуються у вихованців;
 • тематичний план (за роками навчання);
 • календарно-тематичне планування занять (за роками навчання).

Зміст теоретичного навчання передбачає: ознайомлення вихованців з основами матеріалознавства для художніх робіт, з художньої обробкою матеріалів, основами композиції, народними промислами.

У процесі занять вихованці знайомляться з літературою та ілюстративним матеріалом, расрывающими історію художніх промислів, творчості народних майстрів. Деякі заняття, доцільно провести в історико-краєзнавчому музеї села Русскинские.

Теоретичний метеріал засвоюється в поєднанні з вправами і практичними роботами, в процесі яких вихованці створюють власні композиції художніх виробів у традиціях місцевих промислів.

Теоретичне і практичне навчання вихованців проводиться одночасно, при деякому випереджаючому вивченні теоретичного матеріалу. Кожне практичне заняття починається з інструктажів (вступного, поточного і заключного), спрямованих на правильне і безпечне виконання робіт, бережливе ставлення до інструменту, обладнання, а також економного витрачання матеріалів, ефективного використання часу занять.

У процесі практичного навчання вихованці освоюють види художньої обробки матеріалів у техніці, властивій конкретному художньому народному промислу або виробництва, і виготовляють художні вироби з урахуванням місцевих традицій.

Творчий процес по створенню різьблених виробів носить не тільки виховує, а й навчальний характер, дозволяє вихованцям у ході підготовки ріжучого інструменту, підготовки матеріалів, практичного виготовлення виробів придбати загальні трудові та спеціальні трудові вміння і навички в області художньо — технічної діяльності.

Займаючись різьбленням, випилюванням лобзиком, випалюванням вихованці на практиці застосовують знання та розвивають навички не тільки з образотворчого мистецтва, креслення, технології, але і з інших шкільних навчальних дисциплін — фізики, хімії, біології, географії, математики, економіки.

Весь процес навчання носить творчий виховний характер, певну художню цінність і висока якість виконання, відповідає фукциональным і естетичним вимогам, є суспільно корисним.

Для посилення професійної спрямованості навчання вихованці знайомляться з різними спеціальностями, зі структурою підприємств, основними етапами виробничого процесу, обладнанням, умовами праці та відпочинку робітників, їх творчою діяльністю.

В програмі приділяється особлива увага формуванню у вихованців загальної культури праці. Вона розрахована на оволодіння графічною грамотою при виконанні робочих креслень і в процесі створення виробів, ескізів та їх декору.

Програма передбачає розширення знань з фізичним, технологічним властивостям деревини, процесів її обробки, інструментів і пристосувань.

Програма ставить своєю метою — розвивати «почуття матеріалу», його художніх і технологічних можливостей. Вона націлена на формування художнього смаку, почуття прекрасного, естетичного ідеалу, творчих почав у особистості. Програма передбачає залучення вихованців до процесу створення різьблених виробів, спроби зміни та покращення умов того середовища, в якій вони живуть, навчаються та відпочивають; залучення самих вихованців до активної діяльності по створенню і збереженню прекрасного.

Програмою передбачено вивчення і дослідження властивостей деревини. Вивчення пристрою, принципу роботи приладів: електровижігателя, електролобзика, електрорубанки, верстата по токарній обробці деревини і інших інструментів, що має велике значення для формування знань вихованців про матеріалах, принципи дії та пристрої машин.

У процесі навчання звертається увагу вихованців на особливості ручної і механічної обробки деревини, конструкцію ріжучих інструментів та види технологічного обладнання. При організації творчої праці, в процесі виконання різьблення по дереву програмою предусмотривается використання різноманітних пристосувань, що дозволяють вихованцям вирішувати окремі трудові операції з дотриманням певних технологічних вимог: точності форми і розмірів, параметрів шорсткості поверхні і ін

Програма орієнтована на забезпечення диференційованого підходу до слабким і найбільш підготовленим вихованцям, на вивчення і засвоєння матеріалу всіма воспитаннками не нижче вимог програми.

Структура програми передбачає використання наступних розділів, школного курсу, освітньої області «Технологія»:

 • матеріалознавство;
 • технологія обробки деревини;
 • елементи машинознавства;
 • графіка;
 • технічна творчість;
 • введення в художнє конструювання.

Навчальний матеріал програми розподілений з урахуванням вікових особливостей вихованців, за окремими, тісно пов’язаних між собою розділів.

В залежності від етапу освіти визначено мету і завдання курсу, а також вимоги щодо теоретичної та технологічної підготовки вихованців.

В програмі запропонована система самоперевірки знань вихованцями та контролю знань — інструктором по праці.

Передбачені різні форми організації засвоєння вихованцями знань. Для чого в роботі використовуються:

 • підручники, довідники;
 • дидактичний матеріал;
 • додаткова література.

На всіх заняттях здійснюється неухильний контроль за дотриманням санітарно — гігієнічних вимог, правил безпеки праці.

Тривалість вивчення курсу, за 4 роки навчання, в середньому становить близько 1080 годин. Зміст програми передбачає підведення вихованців до свідомого вибору однієї з робітничих професій за профілем — «Художня обробка дерева».

По завершенню вивчення даної програми вихованці повинні оволодіти такими знаннями, уміннями і навичками.

Вихованці повинні —

Знати:

 • принципи організації робочого місця та основні правила техніки безпеки;
 • основні поняття графіки, графічного зображення (креслення, ескіз, технічний рисунок);
 • фізико-механічні, технологічні, енергетичні, екологічні властивості матеріалів;
 • способи розмічання за шаблоном і кресленням;
 • принцип підбору столярного інструменту — за призначенням, за видом діяльності, за властивостями матеріалів;
 • призначення та будову верстатів та електрообладнання (електровижігателя, електродрилі, токарного верстата з обробки деревини, свердлувального верстата, електролобзика,электрофрезера);
 • мати поняття про конструюванні та моделюванні;
 • способи обробки деревини — грунтовка, шліфування, фарбування, лакування, полірування;
 • основні відомості про види художньої обробки дерева на території рідного краю, їх характерні особливості;
 • історію виникнення та розвитку місцевого промислу художньої обробки дерева, його роль в економіці краю;
 • основи композиції: основні принципи декоративного оформлення площині;
 • основні прийоми випалювання, типові композиції та їх виконання на різних видах виробів;
 • технологічний процес виготовлення виробів і декорування їх випалюванням;
 • різні види різьблення та їх особливості;
 • способи економного витрачання матеріалів, електроенергії, дбайливого поводження з інструментами, обладнанням і пристосуваннями;
 • правила безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки і внутрішнього розпорядку в процесі виконання робіт.

Вихованці повинні

Вміти:

 • раціонально організовувати робоче місце. Дотримуватися правил Техніки безпеки;
 • вміти читати і виконувати креслення, ескізи, технічні рисунки;
 • визначати породу і пороки деревини за її зовнішнім виглядом;
 • виробляти розмітку заготовки за шаблоном і кресленням;
 • застосовувати столярний інструмент за призначенням. Виробляти його налагодження;
 • використовувати верстатне обладнання в процесі виготовлення виробу;
 • виконувати найпростіші столярні операції;
 • виробляти оздоблення столярних виробів з урахуванням дизайну;
 • виконувати постейшие розрахунки вартості виробу;
 • виконувати елементи і мотиви орнаментів у техніці випалювання, різних видів різьблення;
 • проектувати прості вироби в традиціях місцевого промислу й виготовляти їх;
 • самостійно розробляти композиції для випалювання, різьблення і виконувати їх;
 • виконувати контурну, плоскорельефную різьблення і мозаїку по дереву;
 • заточувати і правити необхідний інструмент для різьби;
 • дбайливо поводитися з обладнанням, пристосуваннями і інструментами;
 • економно витрачати матеріали та електроенергію;

Вихованці повинні освоїти, відпрацювати і закріпити наступні —

Навики:

 • володіння основними ручними інструментами по обробці, точіння, випалювання, різьблення і мозаїці по дереву;
 • виконання операції точіння, свердління, випилювання, різьблення і мозаїки;
 • володіння основними елементами графічної грамотності;
 • виконання площинної розмітки;
 • разрабатки і складання композиції для випалювання, різних видів різьблення;
 • виконання декорування виробів — випалюванням, різними видами різьблення;

Форми організації навчальної діяльності:

 • індивідуальна;
 • колективна (ланкова).

Критерії та показники оцінки знань вихованців.

Прямі:

 • теоретичний рівень знань;
 • ступінь оволодіння робочими прийомами при роботі з інструментами і пристосуваннями;
 • застосування отриманих знань на практиці;
 • дотримання технічних і технологічних вимог;
 • якість виготовлення виробу — по зовнішньому вигляду готового виробу;
 • виготовлення виробу у встановлені норми часу;
 • дотримання правил техніки безпеки, пожежної та електробезпеки, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища.

Непрямі:

 • економія матеріалів;
 • бажання працювати;
 • пізнавальна активність і творчий підхід;
 • самостійність;
 • партнерські відносини при спільній роботі.

Бібліографічний список

для інструктора з праці:

1. Абросимова А. А. Каплан Н.І. Митлянская Т. Б. Художня різьба по дереву, кістки і рогу.- М. Вища школа, 1978.

2. Абросимова А.А. Каплан Н.І. Митлянская Т. Б. Художня різьба подереву. — М. Вища школа, 1998.

3. Афанасьєв А. Ф. Різьблення по дереву.- М. Легпромбытиздат, 1997.

4. Афанасьєв А. Ф. Різьблення по дереву.- М. Культура і традиції, 1999.

5. Афанасьєв А. Ф. Будинкова різьба.- М. Культура і традиції, 1999.

6. Афанасьєв А. Ф. Будинкова різьба ( альбом орнаментів).- М.:Народна творчість, 2001.

7. Алфьоров Л. Технологія розпису. — Ростов — на Дону: Фенікс, 2000.

8. Бобиків П. Д. Меблі для вашого будинку. — М. Нива Росії, 1995.

9. Боровков Е. Е. Легорнев С. Ф. Черепашенцев Б. А. Технологічний довідник вчителя. — М. Просвіта, 1992.

10. Бородулін Ст. А. Художня обробка дерева. — М. Просвітництво, 1988.

11. Буриков В. Р. Власов Ст. Н. Домова різьблення. — М. Нива Росії, 1993.

12. Позакласна робота з праці. /Упоряд. Гукасова А. М./ — М. Просвітництво, 1981.

13. Савіних В. П. Все про виробних матеріалах. — Мінськ: Полум’я, 2000.

14. Глікін М. С. Декоративна різьба по дереву на верстатах. — М. Народна творчість, 2001.

15. Гульянц Е. К. Вчіть дітей майструвати. — М. Просвітництво, 1976.

16. Деменьтьев С. Ст. Різьблення по дереву. — М. Видавничий дім МСП, 2000.

17. Дубровін В. І. Домашній умілець. — Твер: ЕКСМО — Прес, 2001.

18. Домова різьблення (Технологія. Матеріали. Вироби.). /Упоряд. Риженко в. І. Теличко А. А./ -М. Ріпол класик, 2004.

19. Заворотів Ст. А. Від ідеї до моделі. — М. Просвіта, 1993.

20. Ильяев М. Уроки різьблення по дереву. — М. Лукомор’я, 2002.

21. Ильяев М. Доторкнувшись до дерева різцем. — М. Лукомор’я, 2000.

22. Козловський А. Л. Клеї та склеювання. — М. Знання, 1976.

23. Коротков в. І. Деревообробні верстати. — М. Вища школа, 1986.

24. Крейдлін Л. Н. Столярні роботи. — М. Вища школа, 1986.

25. Манжулин А. В. Сафронов М. В. Прорізна різьба (альбом орнаментів. Випуск 1). — М. Народна творчість, 2001.

26. Логачова Л. А. Різьбярам по дереву (альбом орнаментів. Випуск 2). — М. Народна творчість, 2001.

27. Логачова Л. А. Різьбярам по дереву (альбом орнаментів. Випуск 3). — М. Народна творчість, 2001.

28. Максимов Ю. В. Біля витоків майстерності. — М. Просвітництво, 1983.

29. Матвєєва Т. А. Мозаїка та різьблення по дереву. — М. Вища школа, 1993.

30. Франк Ніпель. Майстрові на всі руки. Книга 1. — М. Світ, 1993.

31. Франк Ніпель. Майстрові на всі руки. Книга 2. — М. Світ, 1993.

32. Паламошнов Ю. М. Різьблення по дереву (спецкурс). — Єкатеренбург, 1995.

33. Петров Н.А. Домова різьблення (60 трафаретів — Книга 1). — М. Нива Росії, 2000.

34. Петров Н.А. Домова різьблення (60 трафаретів — Книга 2). — М. Нива Росії, 2000.

35. Підгорний Н. Різьба. Мозаїка. Гравірування. — Ростов — — Дону. Фенікс, 2000.

36. Рихвк Е. В. Обробка деревини в шкільних майстернях. — М. Просвітництво, 1984.

37. Розпис по дереву. /Упоряд. Соколов М. С./. — Магнітогорськ. 1993.

38. Робота з деревом. /Упоряд. Бєлов М.В./. — Мінськ. Сучасна література, 1999.

39. Робота по дереву. /Упоряд. Риженко Н.В. Яценко Ст. А./. — М. АСТВ Гамма — СА, 1998.

40. Різьба по дереву. /Упоряд.Березнев А. В. Березнева Т. З./.- Мінськ. Пардокс, 2000.

41. Різьба по дереву. /Упоряд. Лихонін А. С./. — Нижній Новгород. Часи, 2000.

42. Різьба по дереву. /Упоряд.Мольнар А. А./.- М. Спектр сезам — маркетинг, 1997.

43. Сафроненко В. М. Чарівна краса деревини (поради домашньому умільцю), — Мінськ. Полум’я, 2000.

44. Семенцов А. Ю. Різьблення по дереву. — Мінськ. Сучасне слово, 1998.

45. Семенцов А. Ю. Різьблення по дереву (нові ідеї старого ремесла). — Мінськ. Сучасне слово, 2000.

46. Семенцов А. Ю. Різьблення по дереву. — Мінськ. Сучасне слово, 2003.

47. Тарасов Б. В. Саморобки школяра. — М. Просвітництво, 1985.

48. Тимків Б. М. Програма професійного навчання учнів VIII — IX класів середньої освітньої школи. Профіль — художня обробка дерева. — М. Просвітництво, 1989.

49. Тимків Б. М. Програма професійного навчання учнів X — XI класів середньої освітньої школи. Професія — виробник художніх виробів з дерева. — М. Просвітництво, 1989.

50. Хворостів А. С. Декоративно — прикладне мистецтво в школі.- М. Просвітництво, 1981.

51. Шемуратов Ф. А. Випилювання лобзиком. — М. Легпромбытиздат, 1992.

52. Енциклопедія народного умільця. — М. Віче, 2000.

Бібліографічний список

1. Випилювання лобзиком. /Упоряд. Риженко в. І./ — М. Траст прес, 1999.

2. Ильяев М. Д. Доторкнувшись до дерева різцем. — М. Екологія, 1996.

3. Вироби з шпони. /Упоряд. Понаморенко Т. В./. — С — Пб. Корона принт, 1999.

4. Карабанов І. А. Технологія обробки деревини 5 — 9. — М. Просвіта, 1995.

5. Луканский Е. П. Сотвори радість. — Мінськ. Полум’я, 1997.

6. Плетіння з лози. /Упоряд. Понаморенко Т. В./. — С-Пб. Корона принт, 1999.

7. Розмальовки. /Упоряд. Вохринцова С./. — Єкатеринбург. 2000.

8. Рихвк Е. В. Майструємо з деревини. — М. Просвіта, 1998.

9. Секрети домашнього майстра. Енциклопедія Том 1.- М. Айріс Прес. Рольф, 1999.

10. Секрети домашнього майстра. Енциклопедія Том 2.- М. Айріс Прес. Рольф, 1999.

11. Сафроненко В. М. Друге життя дерева. — Мінськ. Полум’я, 1990.

12. Довідник домашнього майстра. Том 1. /Упоряд. Іванченков С. С. /. — М. Клен, 1993.

13. Довідник домашнього майстра. Том 2. /Упоряд. Бродерсен Р. Р./.- М. Клен, 1993.

14. Довідник з трудового навчання 5 — 7 /Під ред. Карабанова І. А./.- М. Просвіта, 1993.

15. Технологія 5. /Під ред. Симоненко В. Д./. — М. Просвіта, 1999.

16. Технологія 6. /Під ред. Симоненко В. Д./.- М. Винтана — Граф, 1997.

17. Технологія 7. /Під ред. Симоненко В. Д./.- М. Винтана — Граф, 1997.

18. Технологія 8. /Під ред. Симоненко В. Д./.- М. Винтана — Граф, 1997.

1.Додаток №1. Тематичний план роботи гуртка «Художня обробка деревини» (за роками навчання).

2.Додаток №2 . Календарно-тематичне планування занять (за роками навчання).

Короткий опис статті: обробка деревини Програма передбачає залучення вихованців до процесу створення різьблених виробів, зміни і поліпшення умов того середовища, в якій вони живуть, навчаються та відпочивають; залучення самих вихованців до активної діяльності по створенню і збереженню прекрасного.

Джерело: Робоча програма гуртка «Художня обробка деревини»

Також ви можете прочитати