Урок за темою Технологія обробки деревини

16.08.2015

Урок по темі «Технологія обробки деревини»

Характер і форма організації навчально-пізнавальної діяльності учнів:

 • проблемно-пошуковий, дослідницький і репродуктивний характер діяльності із застосуванням ІКТ технології;
 • фронтальна, індивідуальна робота.

Перед учнями були поставлені наступні цілі:

Освітні: отримання нових і систематизація отриманих раніше знань по темі «Технологія обробки деревини «, формувати в учнів початкові трудові знання та вміння, розвинути їх технічне мислення та творчі здібності, використовуючи ІКТ для кращого сприйняття матеріалу.

Розвиваючі: удосконалювати навички самостійної роботи, активізувати мислення школярів, уміння самостійно формулювати висновки, розвивати мовлення. Розвиток вміння правильно вибрати заготовку, прострогать базову кромку і розмітити заготовку за шаблоном.

Виховні: розвиток почуття взаєморозуміння і взаємодопомоги в процесі спільного вирішення завдань; розвивати мотивацію вивчення етапів виготовлення об’єктів праці, використовуючи різноманітні прийоми діяльності, повідомляючи цікаві відомості.

Обладнання:

Для лекції: проектор, комп’ютер, презентація в Power Point «Художня різьба по дереву».

Для практичної роботи: проектор, комп’ютер, презентація в Power Point «Технологія обробки деревини». Проектна діяльність з виготовлення кухонної дошки», верстаки, набори столярного інструменту, вимірювальний інструмент, технологічні карти, зразки виробів, заготовки.

Завдання уроку:

 • продовжити формування основних технологічних понять;
 • виділити властивості і засоби обробки деревини;
 • продовжити формування уявлень про різноманітною декоративної обробки (художній розпис або випалювання).

Передбачуваний результат:

Учні повинні знати:

 1. Розмітку, проведення ліній.
 2. Розмітку центрів отворів.
 3. Знаходження центру отворів на торці циліндричних заготовок.
 4. Свердління отворів.
 5. Точіння циліндричних і фасонних поверхонь.
 6. Зачищення поверхонь деталей. Зняття задирок.

Місце уроку в учбовому плані. Тема «Виготовлення кухонної дошки» розглядаються в розділі «Технологія обробки деревини». Ця тема розширює кругозір учнів і дає більш глибинне розуміння структури матерії. Основний зміст досліджуваного матеріалу задають навчальна програма і обов’язковий мінімум змісту освіти з праці.

План уроку.

 1. Організаційний момент.
 2. Повторення раніше вивченого матеріалу
 3. Вивчення нового матеріалу: використовуючи комп’ютерний проект, учні повинні навчитися аналізувати й оцінювати різні конструкції, вибирати та обґрунтовувати використання способу членування даного виробу і т. д.
 4. Виконання практичного завдання з виготовлення кухонної дошки з використанням технологічної карти та презентації до уроку.
 5. Домашнє завдання.

I. Організаційний момент.

Організація робочої обстановки в класі. Оголошення теми, цілей завданням уроку.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу.

Учні відповідають на наступні питання:

 • що називається деревиною;
 • на які два види діляться всі деревні породи, приведи приклади;
 • як підрозділяється деревина по твердості, приведи приклади;
 • що таке текстура дерева;
 • які вади бувають у деревини;
 • розмічальний інструмент, інструмент для пиляння.

Зачіпається тема «Матеріалознавство», де розглядаються поняття про будову деревини, породи та їх застосування. Тема «Пиломатеріали та деревні матеріали» дозволяє вивчити сорти матеріалів та способи їх виробництва. Тема «Графічна документація» містить поняття в технічному зображенні виробу, види графічних документах їх побудові і читанні. Тема «Стругання», «Пиляння», «Розмітка», «Свердління», «Зачистка»знайомлять з етапами зміни форми. розмірів і чистоти поверхні заготовки із застосуванням столярних інструментів.

III. Вивчення нового матеріалу.

Під час пояснення нового матеріалу йде демонстрація слайдів презентації «Художня різьба по дереву».

[Слайд 1, 2]

І в наші дні нас оточує велика кількість виробів з деревини: меблі, музичні інструменти, дитячі іграшки і т. д. Своєрідна краса обробленої поверхні вироби з деревини завжди привертає погляд. Вивчивши основи технології обробки деревини, і ви зможете самостійно зробити кухонну дошку.

Деревина – один з найпоширеніших матеріалів, який людина навчилася обробляти ще в глибоку давнину. За допомогою сокири, ножа та інших інструментів люди виготовляли будинки, мости, вітряні млини, фортечні споруди ,знаряддя праці, посуд і багато іншого.

Дерево зберігає тепло Сонця, тепло людських рук, які працювали з ним.

[Слайд 3]

Дерево капризно і неповторно. Неможливо отримати дві однакові речі з дерева: вони будуть відрізнятися кольором і фактурою, прожилок напрямком – і рухом руки Майстра.

Саме необхідність тонкої ручної роботи робить дерев’яні сувеніри такими дорогими, і такими рідкісними.

[Слайд 4]

Ми маємо честь представити абсолютно нову технологію обробки дерева. Тепер Художник не займається тиражуванням своєї роботи: але при цьому винайдена нами технологія дозволяє в точності передати найтонші деталі примхливою авторської різьблення.

[Слайд 5]

Дерев’яні вироби зберігають індивідуальність і неповторність авторської роботи і живого матеріалу – але при цьому стають серійними. І, на відміну від ручної роботи, стоять тим дешевше, чим більше їх треба виготовити.

[Слайд 6]

Ми не перебільшуємо, говорячи про винахід: патентний пошук показав, що такої технології немає ніде в світі.

[Слайд 7]

Далі матеріал включає в себе відомості про ручної і механічної обробки деревини, застосовуваних матеріалах, інструментах та верстатах; основних заготівельних, обработочных, контрольно-вимірювальних і оздоблювальних операцій. Навчальний матеріал має політехнічну спрямованість.

Так, знання з планування, контролю, вимірюванню та інші, дають уявлення про загальні закономірності та процеси, характерних для ручного виробництва виробів з деревини.

Процес виготовлення виробу. Технологічна карта.

У шкільних майстернях на верстатах виготовляють деталі і складальні одиниці.

[Слайд 8]

Деталь є виробом з однорідного матеріалу без застосування складальних операцій (наприклад, шип, шкант, гвинт тощо). У деталі можна виділити елементи,, що мають певне значення, наприклад отвори, виступи, поглиблення та ін.

Складальна одиниця складається з декількох деталей. Процес з’єднання деталей між собою називається складанням.

Кожен виріб має свою конструкцію, тобто певний пристрій. Матеріали, з яких виготовлені вироби (деревина, метали, пластмаси і ін), називають конструкційними.

Перед виготовленням виробу треба уважно вивчити його конструкцію: усвідомити форму, розміри, число деталей і способи їх з’єднання, кількість елементів і ін

При виготовленні виробу використовують робочі і контрольно-вимірювальні інструменти.

[Слайд 9]

Робочі інструменти призначені для обробки матеріалів (наприклад, ножиці, молоток). Контрольно-вимірювальні інструменти служать для визначення розмірів і перевірки точності виготовлення виробу (наприклад, лінійка, косинець). При обробці матеріалів використовують також пристосування – пристрої, які полегшують роботу. Наприклад, при пилянні деревини застосовують упор.

Для виготовлення кожного виробу необхідний технологічний процес, т. е. частина виробничого процесу по перетворенню заготовки в готову продукцію. Він складається з технологічних операцій.

Операція є закінченою частиною технологічного процесу, яка виконується на одному робочому місці.

Розробка технологічного процесу починається з вивчення креслення деталі. Вивчаючи креслення, визначають форму і розміри заготовок, матеріал, з якого виготовляють деталь, припуски (додатковий шар поверхні заготовки, що підлягає видаленню при обробці). Потім визначають послідовність обробки, підбирають необхідні інструменти і пристосування.

Технологічний процес оформляється у вигляді технологічної карти, тобто документа, в якому вказана послідовність виконання операцій, дано графічне зображення технологічної операції, перераховані інструменти та пристосування, необхідні для виконання даної операції. Правильно скласти технологічну карту — означає вибрати найбільш правильний шлях виготовлення виробу, заощадити час, матеріал.

Виготовлення виробу починають з вибору заготовки, т.е. матеріалу (дошка, брусок, фанера тощо), який оброблятимуть для отримання деталі. На деталі вибирають базову сторону, тобто найбільш рівну поверхню, від якої потім ведуть розмітку й обробку.

[Слайд 10]

Робота біля верстака. Коротка бесіда про необхідність виконання правил техніки безпеки.

Добрий рада – не чіпай того, про призначення чого маєш слабке уявлення!

IV. Практична робота.

Учні самостійно виконують творчу практичну роботу, згідно своїм технологічним картам, дотримуючись правил техніки безпеки. Учитель проводить поточний інструктаж та перевіряє хід їх творчої роботи.

Якщо помилки властиві більшості учнів, то необхідний фронтальний інструктаж з повторною демонстрацією прийомів роботи. Хлопцям, які допустили брак у роботі, пропонують іншу заготовку. Учитель надає допомогу в її обробці. У поточному інструктажі необхідно підкреслити, що неуважна і неакуратна робота приводить до шлюбу, великому витраті матеріалу, непродуктивних витрат навчального часу. Якісно обробленої вважається заготівля, має правильну геометричну форму, гладко відшліфована, без сколів і ворсистості на лицьовій поверхні.

У кінці уроку учитель оцінює роботу класу, демонструє кращі вироби, тобто ті, які виконані в строк згідно з технічними вимогами, повідомляє, узагальнює типові помилки, розкриває їх причини і розглядає способи їх попередження.

Рекомендована література.

V. Закріплення матеріалу.

Учні повторюють послідовність виконання роботи.

Учитель. Практичні і теоретичні знання, які ви отримали на уроці, допоможуть вам краще виконати проект, а деталь, яка виконана вами, є матеріалом для творчого проекту.

Короткий опис статті: вади деревини Дана розробка уроку по темі «Технологія обробки деревини» вводить учнів у дивовижний світ різних видів і прийомів з деревини. Технологія уроку відповідає сьогоднішнім вимогам, що пред’являються до організації навчального процесу в інноваційному закладі.

Джерело: Урок по темі «Технологія обробки деревини»

Також ви можете прочитати