Вологість деревини . Дрова

29.09.2015

tehnopost.kiev.ua — Сайт про опалення та обігрів, горіння і теплотворення, піролізні та пелетні котли, піроліз і паливо, дрова та пелети, газ і вугілля, калорії і джоулі, котлоагрегати і пічки, креслення і схеми, конвертери одиниць і величин
Вологість деревини | Дрова

Вологість деревини . Дрова

Деревина — дуже гігроскопічний матеріал, який легко змінює свою вологість. Вологістю деревини називають процентний вміст в ній води (вологи). Вологість деревини не залежить від породи дерева. Вологість деревини — це кількісний показник вмісту вологи в ній

Вологість деревини

Між деревиною і повітрям весь час відбувається вологообмін. Тому, вологість деревини — дуже нестабільна величина, яка змінюється разом з вологістю навколишнього середовища. Якщо вологість деревини більше, ніж вологість навколишнього повітря — буде відбуватися висихання деревини. Якщо навпаки — зволоження. А якщо вологість і температура навколишнього середовища (повітря) досить довго будуть мати незмінне значення, то вологість дров теж стабілізується і буде відповідати вологості навколишнього повітря.

Вологість деревини, при якій припиняється обмін вологою між нею і навколишнім середовищем, називають «рівноважної»

У природі, рівноважна вологість деревини — це вкрай нестійкий стан. Тому що, в природі неможливо знайти повітря з досить довго постійними параметрами температури й вологості. Однак, стан рівноважної вологості легко досягається для деревини, що знаходиться в умовах штучного мікроклімату, наприклад — в сушильній камері або просто, в будь-якому іншому приміщенні з постійною температурою і вологістю.

Розрізняють абсолютну і відносну вологість деревини

Абсолютна вологість деревини

Абсолютна вологість — це відношення маси вологи, що містить зразок деревини, до маси абсолютно сухої деревини цього ж зразка. По ГОСТ 17231-78. величина абсолютної вологості (W) вираховується після дослідження (сушіння) зразка, за формулою:

W = (m — m0 ) / m0 x 100,

де, (m) і (m0 ) — маса зразка до і після висушування.

Поняття величини «абсолютна вологість», за ГОСТ 17231-78, трактується просто як «вологість». Як і всі «абсолютна», величина «абсолютної вологості» відірвана від реального світу і є вкрай неудобоваримой формою при теплотехнічних розрахунках. Наприклад, при величині абсолютної вологості 25%, кілограм деревини міститиме 200 грам води. Така невідповідність цифр збиває з пантелику при розрахунках.

Більш зручною і практичною є величина відносної вологості

Відносна вологість деревини

Відносна (робоча) вологість деревини — це відношення маси вологи, що містить зразок деревини, до його загальної маси. По ГОСТ 17231-78, величина відносної вологості (Wотн. ) вираховується з величини абсолютної вологості (W) зразка, за формулою:

Wотн. = 100W / (100+W)

або простіше,

Wотн. = mводи / mзразка x 100

Відносна вологість — дуже проста і зручна форма для обліку води, що випаровується в дров’яних теплотехнічних розрахунках. Величина відносної вологості безпосередньо вказує на кількісно вміст води в деревині. Наприклад, один кілограм деревини при вологості 20%, буде містити 200 грам води і 800 грам сухого древесинного речовини.

Для порівняння, зберемо «живий» приклад в таблицю. Це таблиця для одного і того ж нашого зразка. Визначимо і порівняємо величини його абсолютної і відносної вологості:

Короткий опис статті: вологість деревини Теплотворна здатність дров знаходиться в прямій залежності від їх вологості. Вологість дров відноситься до визначального показником їх якості, як палива деревини, вологість, вологості, волога, Вологість, дрова, деревина, буде, вологи, яка час, вологістю, Наприклад, повітряно, опалювального, знаходиться, сухі, суха, обладнання, сучасного

Джерело: Вологість деревини | Дрова

Також ви можете прочитати