ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ І ЇЇ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ

18.09.2015

ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ І ЇЇ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ

ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ І ЇЇ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ

§ 7. ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ І ЇЇ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ

Якщо зразок деревини висушити до абсолютно сухого стану, то різниця між початковою масою і масою в абсолютно сухому стані буде відповідати повному кількістю вологи, вилученої із зразка при сушінні.

Відношення кількості видаленої ‘вологи до маси зразка в абсолютно сухому стані буде характеризувати вологість деревини. Вологість деревини зазвичай виражається у відсотках, для чого величину відносини множать на 100, і позначається буквою W.

Наприклад, якщо зразок вологої деревини важив 150 г, а в абсолютно сухому стані важить 80 г, то вологість деревини зразка дорівнюєВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ І ЇЇ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ

Волога в деревному стовбурі розподіляється нерівномірно. -Болонной зоні, більш молодий, розташованої ближче до кори, вологи більше, ніж у центральної (ядерної) зоні. Особливо це помітно у хвойних порід.

Тонкі дошки, выпиливаемые зазвичай з заболонных зон стовбура, мають вологість більш високу, ніж товсті дошки, выпиливаемые з центральної частини стовбура, де розташована ядрова деревина.

Вологість у сплавний деревини, як правило, вище, ніж у деревини сухопутної доставки. Коли пиловочник подають у розпилювання прямо з води, вологість тонких заболонных дощок може досягати 120% і більше.

Після тривалої витримки на складі вологість пиловочника знижується, що позначається і на вологості дощок. В середньому за рік початкову вологість дощок, що надходять в сушку, можна приймати згідно з табл. 2.

Таблиця 2 Вологість хвойних пиломатеріалів після розпилювання

ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ І ЇЇ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ

Дані про вологість свіжозрубаної деревини деяких порід наведено в табл. 3.

Таблиця 3 Вологість свіжозрубаної деревини

З табл. 3 видно, що у хвойних порід вологість заболоні значно вище вологості ядра. У листяних порід вологість по перерізу стовбура приблизно однакова. Вологість деревини в стані насичення волокна становить для більшості порід приблизно 30% ¦

Гігроскопічністю називається властивість твердого тіла поглинати пари води з повітря або віддавати їх, змінюючи при цьому свою вологість. Деревина значною мірою володіє цією властивістю.

Проробимо такий дослід. Візьмемо два зразки деревини: один. сирої, вологістю не нижче 30%, а другий — висушений до абсолютно сухого стану, і зважимо їх. Потім помістимо обидва зразка в опалювальному приміщенні з темпера-

+20° С і відносною вологістю повітря 50%. Через кілька діб ми помітимо, що зразок сирої деревини вбавила в масі, тобто став сохнути, а абсолютно сухої додав в масі, тобто збільшив свою вологість. З плином часу зразки придбають певну

. вологість: перший приблизно 9-10%, а сотВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ І ЇЇ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ
рой’— 7-8%. Надалі досягнута ними вологість залишиться постійною, якщо температура і вологість повітря в приміщенні не зміняться.

Якщо ж, наприклад, збільшити відносну вологість повітря, то і вологість обох зразків також збільшиться і, навпаки, «при осушенні повітря вологість їх знизиться, хоча різниця у вологості 2-3% збережеться. Таким чином, виявляється, що між вологістю деревини і станом навколишнього повітря є певна залежність.

Вологість, до якої прагне деревина при постійних умовах стану повітря, носить назву рівноважної вологості деревини. Залежність рівноважної вологості деревини від стану повітря представлена на діаграмі рис. 4. На цій діаграмі внизу нанесені значення температури повітря від 0 до 180° С, а зліва по вертикалі значення його відносної вологості. Похило розташовані лінії з цифрами від 0 до 28 показують рівноважну вологість деревини Wv у відсотках.

Припустимо, потрібно визначити рівноважну вологість

ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ І ЇЇ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ

Примітка. Вологість закладань, пробок, шкантів, нагелів повинна бути на 2-3% нижче вологості самого виробу, де вони застосовуються.

деревини, що знаходиться в кімнатних умовах при температурі повітря +20° С і відносної вологості 50%.

Знаходимо на діаграмі точку перетину лінії, що йде від температури 20°З, і лінії, що відповідає 50% вологості. Ця точка знаходиться між похилими лініями 9 10. Значення рівноважної вологості в цьому випадку буде приблизно 9,8%.

Звідси випливає, що деревину потрібно висушувати з урахуванням умов, в яких буде працювати виріб з цієї деревини. Деревину для меблів потрібно сушити, наприклад, до б—10%, а дошки для обшивки зовнішніх стін будинку сушити до такої вологості немає необхідності. Деревину, призначену для умов роботи на відкритому повітрі, досить сушити до 16-18%.

В табл. 4 наведені значення вологості, яку повинна мати деревина у виробах різного призначення. Ця вологість називається експлуатаційної.

Короткий опис статті: вологість деревини

Джерело: ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ І ЇЇ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ

Також ви можете прочитати