ВОЛОГІСТЬ, ЗОЛЬНІСТЬ, ЩІЛЬНІСТЬ

18.11.2015

ВОЛОГІСТЬ, ЗОЛЬНІСТЬ, ЩІЛЬНІСТЬ

Вологість деревної біомаси — це кількісна характеристика, що показує вміст у біомасі вологи. Розрізняють абсолютну й відносну вологість біомаси.

Абсолютною вологістю називають відношення маси вологи до маси сухої деревини:

т° 100,

Де №а — абсолютна вологість, %; т — маса зразка у вологому стані, г; т0 — маса зразка, висушеного до постійного значення, р.

Відносної або робочою вологістю називають відношення маси вологи до маси вологої деревини:

WP т т

Де Wр — відносна, або робоча, вологість, 10

Перерахунок абсолютної вологості в відносну і навпаки здійснюється за формулами:

WP = 100 ^ ; Wa = 100^Р. (2.1)

100 +№а 100— WP

При розрахунках процесів сушіння деревини використовується абсолютна вологість. У теплотехнічних розрахунках застосовуються тільки відносна, або робоча, вологість. З урахуванням цієї усталеної традиції в подальшому ми будемо користуватися лише відносною вологістю.

Розрізняють дві форми вологи, що міститься в деревної біомаси: зв’язану (гігроскопічну) та вільну. Пов’язана волога знаходиться всередині стінок клітин і утримується фізико-хімічними зв’язками; видалення цієї вологи пов’язане з додатковими витратами енергії і істотно відбивається на більшості властивостей древесинного речовини.

Вільна волога знаходиться в порожнинах клітин і міжклітинних просторах. Вільна волога утримується тільки механічними зв’язками, видаляється значно легше і менше впливає на механічні властивості деревини.

Стан древесинного речовини, при якому вільна волога відсутня, а клітинні стінки містять максимальну кількість зв’язаної вологи, що відповідає межі насичення або межі гігроскопічності.

Межею насичення №п. н називають максимальну вологість древесинного речовини клітинних стінок свежесруб — певною деревини або деревини, зволоженою шляхом тривалого витримування у воді.

Межею гігроскопічності №п. р називають максимальну вологість клітинних стінок древесинного речовини при зволоженні його в насиченому вологою повітрі.

При витримуванні деревини на повітрі відбувається обмін вологою між повітрям і дерев’яним речовиною. Якщо вологість древесинного речовини дуже висока, то при цьому обміні відбувається висихання деревини. Якщо вологість його низька, то древесинное речовина зволожується. При тривалому перебуванні деревини на повітрі, стабільних температурі і відносній вологості повітря вологість деревини стає стабільною; це досягається тоді, коли пружність парів води навколишнього повітря зрівняється з пружністю парів води біля поверхні деревини. Величина стійкої вологості деревини, витриманої тривалий час при певній температурі і вологості повітря, однакова для всіх деревних порід, але залежить від напрямку процесу. У процесі сушіння деревини стійка вологість вище тієї, яка отримується в процесі зволоження деревини. Різницю між стійкими значеннями вологості при сушінні і зволоженні прийнято називати гістерезисом сорбції.

Дрібна деревина (тирса, стружка, тріска) з великою питомою поверхнею мають мізерно малий гістерезис сорбції та її стійку вологість називають рівноважною wl.

Рівноважна вологість деревини однакова у різних порід і повністю визначається параметрами повітря, в середовищі якого вона перебуває, тобто його температурою t і відносною вологістю <р.

Вологість стовбурової деревини. В залежності від величини вологості стовбурову деревину поділяють на мокру, свіжозрубану, повітряно-суху, кімнатно-суху і абсолютно суху.

Мокрою називають деревину, яка тривалий час знаходилася у воді, наприклад при сплаві або сортування у водному басейні. Вологість мокрої деревини Wp перевищує 50 %•

Свіжозрубаної називають деревину, що зберегла вологу зростаючого дерева. Вона залежить від породи деревини і змінюється в межах №р = 33. 50 %.

Середня вологість свіжозрубаної деревини становить, %, У ялини 48, у модрини 45, у ялиці 50, у сосни кедрової 48, у сосни звичайної 47, у верби 46, у липи 38, у осики 45, вільхи 46, у тополі 48, у берези бородавчастої 44, у бука 39, у в’яза 44, граба 38, у дуба 41, у клена 33.

В о з д у ш н о — з у х а я—це деревина, витримана тривалий час на відкритому повітрі. Під час перебування на відкритому повітрі деревина постійно підсихає і її вологість поступово знижується до сталої величини. Вологість повітряно-сухої деревини 13. 17 %.

Кімнатно-суха деревина —це деревина, тривалий час знаходиться в опалювальному і вентильованому приміщенні. Вологість кімнатно-сухої деревини Wv= 7. 11 %■

Абсолютно суха деревина. висушена при температурі f=103±2 °С до постійної маси. В зростаючому дереві вологість стовбурової деревини розподілена нерівномірно. Вона змінюється як по радіусу, так і по висоті стовбура.

Вологість кори. Вологість кори в свіжозрубаної стан змінюється в широких межах. За дослідженнями Н. Л. Леонтьєва [24], вологість кори окремих ділянок колод коливалася у соснових сортиментів від 40 до 211 %, у ялинових від 40 до 159 % і у березових від 38 до 82 % абсолютної вологості. У кори сосни вологість істотно змінюється по висоті стовбура, при цьому вологість кори комлевих колод нижче вологості верхових. У ялини і берези вологість кори по висоті стовбура майже однакова.

За даними А. В. Жидкова [12], відносна вологість кори хвойних порід збільшується при сплаві до 80. 84 %, вологість лубу при цьому доходить до 85. 90 %. Оскільки критична відносна вологість кори становить 60%, то очевидно, що кора хвойних порід після сплаву перед спалюванням повинна бути зневоднена тим або іншим способом.

Цікаві дані по водопоглинанню компонентів кори отримані СвердНИИПДревом (табл. 2).

Вологість деревної гнилі. Розрізняють два види гниття деревини: корозійне і деструктивний. При корозійному гнитті у деревині утворюються отвори, які по-

2. Середні значення абсолютної вологості компонентів кори [61]

Короткий опис статті: вологість деревини Обладнання для малого бізнесу — ідеї, виробничі технології, будівельне устаткування для малого і середнього бізнесу. Домашній бізнес — все для домашнього бізнесу — технології та література на допомогу підприємцю. Портал сайту виробничої компанії Майстерня Своєї Справи — опис товарів, що виробляються, виробленого обладнання для малого бізнесу, засобів виробництва і технологій виробництва, статті і новини в тему малого бізнесу бізнес, малий бізнес, будівництво, будівництво, виробництво, виробничий портал, ремонт, будівництво будинків, будівельні новини, статті, виробничі новини, технології виробництва, ідеї бізнесу

Джерело: ВОЛОГІСТЬ, ЗОЛЬНІСТЬ, ЩІЛЬНІСТЬ

Також ви можете прочитати